HOME

OPGELET!!!

ER ZIJN INMIDDELS 9 PAGINA’S!!!!

BEKIJK NIET ALLEEN DE EERSTE PAGINA.

LAAT U VERRASSEN!!!

EMAIL:

          info@astridvanpieterson.nl

LIEVE MENSEN ATTENTIE!

De door mij geschreven gedichten en verhalen mogen zonder mijn persoonlijke toestemming niet in het openbaar door derden worden gebruikt.

Echter laat eenieder er individueel van genieten. Ik wens u veel leesgenot toe!

Mijn volledige naam luidt:

Aviél Astrid van Pieterson

OPGELET!!!

DEZE WEBSITE IS DYNAMISCH!!! 

ER KOMT

REGELMATIG

WEL EEN GEDICHT BIJ.       

WEZENLIJK ANDERS

Astrid van Pieterson werd in 1957 geboren te Dordrecht en groeide op in een warm middenklasse gezin. H.B.O. medisch geschoold met een speciale aanleg en belangstelling voor talen. Debuteerde ooit in haar prille jeugd met een gedichtje over Heks Mien in de kinderrubriek van tante Dinie in de toenmalige regionale krant De Dordtenaar. Astrid werd opgevoed in een omgeving waarin de aandacht voor de kwetsbare medemens centraal stond. In deze tijd waar het kille neo-liberalisme hoogtij viert en men het menselijk aspect totaal uit het oog dreigt te verliezen, meent zij haar sociaal en geestelijk erfgoed met de pen te moeten veiligstellen. In deze samenleving moet het volgens Astrid: WEZENLIJK ANDERS Met oog voor al het kleine en al het kwetsbare

WEZENLIJK ANDERS

Wezenlijk anders

 Altijd al geweest

 Past niet bij Nederlanders

 In de hokjesgeest

 Ben een vrije vogel

 Houd niet van het gareel

 Ontliep mentaal de kogel

 Echter hoog is mijn moreel

 Na alle tegenslagen

 Kreeg het leven mij niet klein

 Z’n lot moet ieder dragen   

Ook al is het soms niet fijn   

Nu wil ik dienstbaar wezen 

Voor mensen zonder stem

Blijf mijn gedichten lezen   

Dat verzoek ik u met klem

Laten we samen strijden

Maak de wereld weer sociaal

Voorkom onnodig lijden

Begin op kleine schaal

Symbolisch ketting rijgen

 Samen hand in hand

 Armoede overstijgen

 Eerst hier in Nederland !!!!!!!!

Astrid van Pieterson

MEDEDOGEN

Mededogen is een rechte lijn    

 Van hart tot hart

 Van mens tot mens

  Het onbetwiste recht

  Om zonder omhaal, zo heel echt.

   In je diepste smart en pijn

Erkend te zijn

Astrid  van Pieterson

 

HET HEK

Het hek

Onzichtbaar neergelaten   

Wat gek    

Debarrière tussen arm en rijk

Wat zijn we het gaan haten 

Het hek   

Wat gek    

Die term sociaal ongelijk

 

Dat hek

Heeft velen uitgesloten

Verrek

Geen deel meer aan de maatschappij

Dat hek

Heeft ons vaak teruggefloten

Verrek

Wij horen er niet bij

Wiens hek

Moeten we af gaan breken?

Toch gek

Dat het überhaupt bestaat

Wiens hek

Hebben wij te vaak bekeken?

Toch gek 

    Dat men dit gebeuren laat

 

     Geen hek

     Heeft recht om af te scheiden

      Te gek

       Het moet worden geslecht!

        Geen hek

       Mag ons meer laten lijden!

       Te Gek

       Dat hek dat is er echt!!!

          ASTRID van Pieterson

Ik lig in mijn bed

De regen tikt zacht

Warm en behaaglijk

Verglijdt dag in nacht

Het onbewuste mag komen

En ontwaakt in mijn dromen

Nu is onmacht aan zet

 

 Ik ben aan het dwalen

Kom toch met me mee

  Op zoek naar de vrouwen

   Die vol zijn van vree

   En toen het noodlot kwam storen

    De moed niet verloren

    Onthoudt hun verhalen

 

Ik droom van een land

Waar rijken niet stelen

Zonder voedselbanken

Men eerlijk kan delen

Vol respect voor het leven

Alles nemen wordt geven

Medemens relevant

 

Zal het ooit komen?

De hebzucht voorbij

Starre wetten ontkracht

Geen nieuwe slavernij

Empathie gaat regeren

Slechts de tijd zal het leren

O’ land van mijn dromen

ASTRID van Pieterson

 

WARE RIJKDOM

Een mens is pas echt arm

Als ie niet meer delen wil

Dan is hij ijskoud en niet warm

Zelfgenoegzaam, uiterst kil


Een mens is pas echt arm en niet rijk

Als hij met een tunnelvisie

Overtuigd van eigen gelijk

Een ander uitsluit met precisie


Een mens baadt pas in overvloed

Als hij vol barmhartigheid

Met een liefdevol en ruim gemoed

Die ander respecteert in zijn eigenheid

ASTRID van Pieterson